Módszerek

Hipnomeditáció

A hipnomeditáció egy Kurt Tepperwein által kifejlesztett módszer, ahogy a neve is mutatja, a hipnózis és a meditáció ötvözete. Magyarországon először, több, mint 10 éve alkalmazom a hipnomeditációt klienseimen. 

A hipnózis a görög hypnos szóból származik, ami alvást jelent. Két résztvevője van, a hipnotizőr, vagy terápiás környezetben a hipnoterapeuta, illetve a hipnotizált személy. A hipnoterapeuta segítségével a kliens egy módosult tudatállapotba jut, amely testi, lelki, szellemi ellazulással jár, és ebben az állapotban oldódnak a tudati blokkok, elérhetővé válnak a problémák gyökerét okozó lelki tartalmak, és a kliens fogékonnyá válik a segítő szuggesztiókra.

Magyarországon hipnoterapeuta szakvizsga csak orvosi vagy pszichológusi végzettséggel szerezhető, hipnózist kizárólag ilyen képzettséggel rendelkező szakemberek végezhetnek. A hipnózis segíthet pszichoszomatikus betegségek gyógyításában, valamint szülésnél és fogorvosnál.

Az önhipnózis a hipnózisnak az a változata, amikor önmagunkat juttatjuk egy olyan ellazult állapotba, amelyben fogékonnyá válunk saját szuggesztióinkra és ezt használjuk ki ahhoz, hogy megoldjuk problémáinkat. Óvatosságot igényel, mert a rosszul megválasztott szuggesztiók elmélyíthetik a problémát.

A meditáció ugyancsak egy módosult tudatállapot, de itt a testi, lelki, szellemi ellazulást önmagunk érjük el tudatos lazítással, a gondolatok lecsendesítésével és "befelé figyeléssel". A meditációban belső nyugalmat, békét élünk át, eggyé válunk önmagunkkal. A meditáció nem tévesztendő össze a relaxációval, amelynek célja elsősorban a testi ellazulás. 

A hipnomeditáció két önmagában is nagyon értékes módszer szerencsés szintézise a tudatalatti megszólítására és befolyásolására. 

A hipnomeditáció célját az alkalmazása előtt részletesen megvitatjuk a klienssel. A kliens saját szavaival határozza meg célját a megoldandó problémáját. Így egy mély relaxációs állapotban az általa megszabott irányba tudom terelni a gondolatait, amelyet megfelelő szómeditációban rögzítünk és képmeditáción keresztül "megteremtjük" az elérendő célnak megfelelő világos és határozott képet. A tudatalattinak így világos képe lesz a célról. Mivel a kép a kliens fantáziavilágából származik, a tudatalattija magától értetődően elfogadja azt, hiszen a kép harmonikusan illeszkedik a személyisége szerkezetébe. A kliens a folyamat végén mindenre tudatosan emlékszik, sőt, ezek az új gondolatok segítik tovább a hétköznapjain. 

Az általam alkalmazott hipnomeditáció során Kurt Tepperwein eredeti hipnomeditációs módszerét továbbfejlesztve, nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a kliens az általa megfogalmazott és általa kialakított képhez pozitívan kötődjön  érzelmileg is, mintha az általa kialakított cél már valós lenne.

A hipnomeditációnak nincsenek kellemetlen vagy káros mellék- és utóhatásai. Ideális módszer a személyiségfejlesztéshez, önmagunk alakításának, saját céljaink szerint.

Saját hipnomeditációs módszerem, a Kutasi mentál módszer a hipnomeditáció továbbfejlesztett formája, az eredetinél sokkal hatékonyabb módszer. Nem csak az egyéni kezeléseknél felmerülő testi, lelki, problémáknál alkalmazom a módszert, hanem a coachként is, illetve a manager coaching során a mentális állóképesség szűréséhez és erősítéséhez is. 

Kutasi Viktória
hipnomeditációs- és mentáltréner,
coach

Kapcsolat